Convocatòria per a la concessió de subvencions directes a famílies monoparentals, per a compensar despeses de protecció de la salut en 2021 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19650 Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021.(DOGV núm. 8987...