Monofamilias, en el Registre de Grups d’Interés de la Generalitat (RÈGIA)

Monofamilias ja està inscrita en el Registre de Grups d’Interés de la Generalitat (RÈGIA) en el qual és necessari estar inscrit per a poder realitzar activitat d’influència.

El REGIA és el registre que facilita la identificació i el control de l’activitat d’influència que realitzen els grups d’interés. Els grups d’interés són les persones jurídiques, entitats i organitzacions, i en els casos previstos per la llei les persones físiques, que mantenen comunicacions per a influir en la presa de decisions públiques.

Han d’inscriure’s les persones i les organitzacions que tinguen previst contactar o reunir-se amb càrrecs públics o amb personal de la Generalitat, per a tractar d’influir en les decisions que vagen a adoptar.

Per tant, el que obliga a inscriure’s és la pretensió d’influir en la presa de decisions públiques, en l’aplicació o posada en marxa de polítiques públiques o en l’elaboració de normes, a favor d’interessos propis (o de tercers), mitjançant l’establiment de qualsevol tipus de comunicació amb les persones responsables d’adoptar tals decisions. .

No Comments

Post A Comment